Tagarchief: home

11ANT XING: Axis Mundi D☼el-Ruig☼☼rd

j☼y☼us Ab☼riginal Day ETjèn!

xÖx

.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, D☼EL, video

the Siren Says: listen to de d☼☼s…

Vurige Tongen te Ruigoord met o.a. viering Herman J. Claeys, Axis Mundi en meer Doelconnecties

vurige tongen 2010: the siren
the Siren:
listen to de d☼☼s:
vurige tongen 2010: the Ferryman's Daughter & Invisible
INneke 23 & INvisible bij de kab☼wterkes
.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, D☼EL, f☼t☼

S☼me L☼st P☼sts Rec☼vered

5 years looping chaos archive lost in space…
what happened to http://schaaflicht.blogspot.com?


Recovered via Feedburner: (s0me links may n0t w0rk… temp0rarely?)

.

☼pening D☼ELse c☼nsulaat te Ruig☼☼rd: z☼ndag 9/8 12:00 (08/04/2009 12:20)

Doel voor een uitstap volgende weekend: de 34ste Doelse Feesten (08/01/2009 04:43)

NU Z☼NDAG!*****

WE ZULLE DER ZEN!

☼<|:-)♥x


Doel voor een uitstap volgende weekend: de 34ste Doelse Feesten | Indymedia.be

D0EL: ☼lijk GEKwasTEL (07/22/2009 08:30)
d☼Elgr☼Ep in actI☼n

☼lijk gekWAsteL

☼lijk gekWAsteL☼lijk gekWAsteL
☼lijk gekWAsteL☼lijk gekWAsteL
☼lijk gekWAsteL☼lijk gekWAsteL
☼lijk gekWAsteL

☼lijk gekWASTel Show

Sen Sen: wilde gij een kab☼☼terke: wil jij een kab☼☼terke?

.

Pistoletto schrijft brief naar Kris Peeters / Pistoletto Writes Letter to Flemish Government | KunstDoel (07/22/2009 08:58)
T☼TEMe: Mat Jongenelen
°(0↨0)° Mat Jongenelen by slö

=_=

p 30 april bracht de maatschappelijk bewogen Italiaanse topkunstenaar Michelangelo Pistoletto een bezoek aan Doel en zag hij de kunstwerken die gemaakt werden in het kader van de KunstDoel-Inside/Outside projecten. Pistoletto was zo onder de indruk van de schoonheid van het dorp en de solidariteit die deze projecten in de kunstensector hadden losgeweekt, dat hij zich ter plaatse voornam de nieuwe Vlaamse regering bij haar aantreden een brief te schrijven over het lot van Doel. Pistoletto voegde deze week de daad bij het woord en stuurde een pakkende brief naar de Vlaamse regering.

Biella, 13 juli 2009

Hooggeachte Minister President van de Vlaamse Regering,

Beste Meneer Peeters,

Donderdag 30 april bracht ik een bezoek aan het dorp Doel op uitnodiging van KunstDoel vzw, een partnerorganisatie van Cittadellarte’s Love Difference beweging.

Minister President, ik was diep getroffen door de esthetische kracht van deze plek. Toen ik vanaf de Scheldeoever het omliggende landschap aanschouwde, was het alsof ik op een metafysische as stond waar verschillende tijdsgewrichten elkaar kruisen: Voor mij zag ik het rustige dorp met het pittoreske haventje; achter mij de rivier en de druisende Antwerpse haven; rechts van mij het oude windmolentje in de schaduw van de twee machtige torens van de kerncentrale; en links van mij de reusachtige kranen van het Deurganckdok.

Minister President, ik heb al vele plaatsen bezocht over heel de wereld, maar dit is werkelijk een unieke plek. Mijn gastvrouwen van KunstDoel vertelden me dat de bestaande plannen voor de bouw van een tweede containerdok misschien niet in de nabije toekomst zullen gerealiseerd worden wegens de gewijzigde economische context. Als dit inderdaad het geval is, roep ik u dringend op deze plek te bewaren voor latere generaties, als een authentiek stukje erfgoed dat heden en verleden, natuur en cultuur, landbouw en industrie, water en land met elkaar verbindt.

Deze eeuwenoude plek is van een onschatbare waarde en ik ben ervan overtuigd dat het een prestigieuze artistieke en toeristische trekpleister met internationale uitstraling zou kunnen worden. Daarnaast zou het een aangenaam en rustig oord kunnen zijn voor zakenlui en havenmensen om even te verpozen en ontspannen…

Wegens de nabijheid van de stad Antwerpen en de bereikbaarheid via de rivier is het tevens een uitgelezen en gemakkelijk toegankelijke bestemming voor dagjestoeristen, eventueel in combinatie met het rustieke dorpje Lillo op rechteroever en het Liefkenshoekfort voorbij het Deurganckdok.

Mits een relatief kleine investering zou het dorp een ideale en hoogst originele locatie kunnen zijn voor fabuleuze openluchtvoorstellingen en internationale kunsttentoonstellingen, die werk zouden kunnen verschaffen aan de resterende dorpsbewoners en aan mensen uit omliggende gemeentes. Doel een nieuwe, culturele bestemming schenken binnen de reusachtige haven zou ook goodwill creëren onder de bevolking ten aanzien van het Antwerps Havenbestuur. Het zou een voorbeeld kunnen zijn van een succesvolle en vernieuwende verzoening van industriële, sociale, culturele en politieke belangen, een voorafspiegeling van een nieuwe en warmere samenleving…

Hooggeachte Minister President, het Doeldossier biedt een ongekende kans om nieuwe economische waarden een praktische invulling te geven — warme en verzoeningsgerichte waarden waarnaar de bevolking in deze barre economische tijden zozeer verlangt. Ik ben zeker dat de socio-culturele sector u enorm dankbaar zou wezen als deze plek een nieuwe en inspirerende toekomst zou gegund worden…

In het volste vertrouwen dat uw Regering de best mogelijke oplossing zal uitwerken voor het dorp Doel, verblijf ik,

met de meeste hoogachting,

Michelangelo Pistoletto

Pistoletto schrijft brief naar Kris Peeters | KunstDoel

Pistoletto Writes Letter to Flemish Government

Fri, 07/17/2009 – 16:13 — Eva

☼n 30 April, world-famous Italian artist Michelangelo Pistoletto paid a visit to Doel and saw the works of art made within the framework of the KunstDoel-Inside/Outside projects. Pistoletto was so impressed by the beauty of the village and the wave of solidarity it had generated within the art sector, that he decided to write a letter regarding the fate of Doel to the new Flemish Government. This week, he lived up to his words and wrote a heartfelt plea for the preservation of Doel to Flemish Minister President Peeters. The picture shows the moment on the river bank — “standing on a metaphysical axis where different time ages intersect” — described in Pistoletto’s letter.

Biella, the 13th of July 2009

Right Honourable Minister President of the Flemish Government,
Dear Mister Peeters,

On Thurday, 30 April I paid a visit to the village of Doel at the invitation of KunstDoel vzw, an organization that is twinned to Cittadellarte’s Love Difference movement.

Minister President, I was deeply struck by the esthetical power of this place. Watching over the surrounding landscape from the riverbank, I felt as if I was standing on a metaphysical axis where different time ages intersect: Right before me, the quiet village with the picturesque dock; behind me the river and the bustling port of Antwerp; to the right, the ancient windmill overshadowed by the two colossal cooling towers of the nuclear power plant; and to the right the gigantic cranes of the Deurganck Dock.

Minister President, I have visited many places throughout the world, but this spot is really unique. My KunstDoel hosts told me that existing plans for a second container terminal may not materialize in the near future due to the changed economic context. If this is indeed true, I would urgently appeal on you to conserve this place for future generations to enjoy, as an authentic remnant that links the present and the past, nature and culture, agriculture and industry, water and land…

The value of this immemorial place is immeasurable and I am sure it could become a prestigious artistic and tourist venue with international fame, and also a pleasant, tranquil place for businessmen and port people to stay and relax…

Its closeness to the city of Antwerp and accessibility via the river would make it a perfect and easily reachable destination for day trippers, possibly in combination with the rustic village of Lillo at the right bank and the Liefkenshoek Citadel located beyond the Deurganckdock.

With some relatively small investments, the village could become an ideal and highly original venue to stage fabulous open-air productions and international art exhibits, which would generate employment opportunities for remaining locals and people from surrounding villages. Granting Doel a new, cultural destiny within a huge port would also generate much goodwill among the people toward the Antwerp Port Authority. It could become an example of a successful and novel reconciliation of industrial, social, cultural and political interests, a prefiguration of a new and warmer society….

Right Honourable Minister President, the case of Doel offers an unprecedented opportunity to implement new economic values – warm and reconciliatory values that the people are longing for in these harsh economic times. I am sure the entire socio-cultural community would be enormously grateful if this place were granted a new and inspiring future…

Fully trusting that your government will elaborate the best possible solution for the village of Doel,

I remain,
Yours truly,

Michelangelo Pistoletto

Pistoletto Writes Letter to Flemish Government | KunstDoel

♦☼♣♀

d☼elewap IRONic F☺RMingS

d0ebied0ebied0ebieD☼EL

.

Heeft het Saeftinghedok nog welzin als de haven het zo slecht doet? (07/17/2009 02:36)

Heeft het Saeftinghedok nog welzin als de haven het zo slecht doet? – ATV.BE

♦☼♣♀

.

Tepelstreeltje (07/16/2009 05:03)

☼☼☼☼☼

mieke houdoe vast aan de takke van de boome,

mieke houdoe vast aan de takke van de mast.

Rikketikketik, wie bennekik?

…doʇuǝʇsɐɯ ǝu…

☼<|:-)♥x

http://www.freakyfroggies.tk

♠↕☼•

.

DOEL: Minoes is Missing! (07/15/2009 06:41)
Minoes, Sabetha’s cat, is missing since Monday the 13th of July 2009.

DOEL: Minous is Missing!

strange coïncidences: Spike, the other cat, lost his collar and some flowerpots with flowers also disappeared…

Any clues anyone?

DOEL: Minoes is Missing!

♥☺¶

update 14/07/2009 (23:46): Minoes in close-up (foto goddie caubergh)


♪○♫☼§‼

update 15/07/2009 (13:47):

Minoes is geen achtergelaten kat, dat weet iedereen in Doel toch wel zeker…

http://www.gva.be/oost-vlaanderen/beveren-waas/poezenredders-in-de-clinch-in-doel.aspx

update 15/07/2009 (15:30):

Minoes, Spike & Miss Paling @ http://www.indymedia.be/nl/node/33760

♥☺¶

.

D☼ELgroup preparing Ambassade @ Axis Mundi Station Ruigoord (08/14/2009 08:04)
crowely crowely crowely crow

D☼ELgroup preparing Ambassade @ Axis Mundi Station Ruigoord

Flickr: Search slö’s archive chaos

☺↑○‼

.

S☼ldiers Of HappINess: doelewappers, oudstrijders: 1 front / Uriël Heals (07/07/2009 11:41)
ik kij wij jullie ons allen…. ik kij wij jullie ons allen

doelewappers, oudstrijders: 1 front 002

doelewappers, oudstrijders: 1 front 011 doelewappers, oudstrijders: 1 front 015

doelewappers, oudstrijders: 1 front / high tide cymbalinehigh tide cymbaline

doelewappers, oudstrijders: 1 front 037 doelewappers, oudstrijders: 1 front 055

doelewappers, oudstrijders: 1 front 053 doelewappers, oudstrijders: 1 front 062

doelewappers, oudstrijders: 1 front 067

tevens duveltjeskermis ……/ doelewappers, oudstrijders: 1 front / Uriël heals at 15:27 ☼<|:-)♥x doelewappers, oudstrijders: 1 front 073 doelewappers, oudstrijders: 1 front 077

s☼ldiersofhappiness slIdesh☼w

s☼ldiersofhappiness ☼versIght

♦☼♣♀

d0ebied0ebied0el

.

♠♫☼↕♦ (07/04/2009 06:59)
rambling ramblas (06/30/2009 08:05)
ramblas 022

slideshöwer ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ översight

☼ ☼


.

Doel: parabolic encounters for Axis Mundi (08/14/2009 08:04)
doebie doebie doebie Doel: Kan kunst het dorp redden? (06/23/2009 08:54)
Raymond Clement

De afbraak van woningen is (tijdelijk) gestopt. Het woonrecht werd slechts (tijdelijk) stilzwijgend verlengd. Hoelang duurt tijdelijk?! Ondertussen lanceerde KunstDoel een dubbelproject ter bescherming van het dorp. Het werd een massaal “Kunstenaarsstatement” waaraan van gevestigde kunstenaars tot academiestudenten aan deelnamen.

P5044913_resize.JPG

KunstDoel-Outside : werd ingehuldigd op 24 mei. Aan zowat ieder overgebleven huis zijn kunstwerken aangebracht in relatie met het gebouw. Er zijn reeds enorme gaten geslagen in de straten door de afgebroken huizen, echte littekens en verwondingen aangebracht door de afbraakwoede. Zand erover en een grasperkje aangelegd alsof er niets gebeurd is.

Het kunstproject is niet alleen uniek maar ook pijnlijk tijdelijk, omdat het waarschijnlijk samen met de huizen zal verdwijnen. De bijgevoegde foto’s zijn dus documenten want ze hebben de echtheid en de onherhaalbaarheid in zich.

Ter info: De procedure tot wijziging van het gewestplan om het woongebied ook formeel om te zetten naar gebied voor industriële ontwikkeling en havenontwikkeling is nog altijd lopende.


Doel: Kan kunst het dorp redden? | Indymedia.be


Sabetha’s Sirenen-♥tje:

dsc01032i

Goednieuwskrant – Kunst is het doel


♦☼♣♀

.

~ Vurige TOngen te RuigOOrd ~ (05/29/2009 01:02)
Play Now
VURIGE TONGEN, POËZIE & MUZIEK FESTIVAL
RUIGOORD 30-31 mei, 1 juni 2009
www.vurigetongen.nl

Ruigoord presenteert het enige meerdaagse poëziefestival van Nederland

In het Pinksterweekend van 30-31 mei en 1 juni vindt in culturele vrijhaven RUIGOORD traditiegetrouw weer het VURIGE TONGEN festival plaats. Gedurende drie dagen zullen binnen- en buitenlandse dichters, performers, muzikanten en kunstenaars poëtische voordrachten, voorstellingen en performances verzorgen op diverse binnen- en buitenlocaties.

Woord Beeld Klank Dans Muziek Kids
Vurige Tongen presenteert het Woord in al zijn verschijningsvormen: in klank, beeld, gebaar en ‘straight from the horses mouth’. In het Nederlands, Engels, Arabisch, in licht-beelden, in de kerk, de salon, de theetuin, in de open lucht, intiem en met z’n allen.
Voor groot en klein, voor de kids en de eeuwig jeugdigen van geest. Analoog en in de vorm van visieve poëzie (=concrete poëzie in beweging), digitaal gevisualiseerde teksten plus een interactieve tekstverwerkingssessie mmv. het publiek

One world, one word: Poetry
Deelnemers uit alle hoeken van de wereld. Van New York tot Londen en Parijs, van Berlijn tot Bombay, van Antwerpen tot Nijmegen, bekend en onbekend, van overal en nergens. Gelauwerde dichters als Hans Verhagen (PC Hooftprijswinnaar 2009), Neeltje Maria Min, Jan Kal, Jean-Pierre Rawie, Driek van Wissen, Simon Vinkenoog, Thomas Verbogt, Eddie Woods, Ted Jackson, Louise L. Levi, Herman Claeys, Sjoerd Kuyper, Frans Vlinderman, Frank de Vos, Karen Margolis, Thomas Schliesser, Frank Koenegracht e.v.a.

Dansje in de regen
In het programma onderdeel “Een dansje in de regen” (naar de gelijknamige uitgave van uitgeverij Passage) houden buiten Nederland geboren dichters ons een poëtische spiegel voor. Met o.a. Albana Shala, Stipo Jelec, Babah Tarawally, Jamila Amadou, Ibrahim Selman.

Ruigoord Trofee 2009
De Ruigoord Trofee zal dit jaar uitgereikt worden aan hippietroubadour van het eerste uur Armand. Tevens zullen eerdere Ruigoord Trofee ontvangers Simon Vinkenoog, Diana Ozon, Willem de Ridder, Def P. en Louis Lehmann acte de présence geven.

International singersongwriters
Naast muziek van eigen bodem, zoals De Kift en Fifi L’Amour & de Amazona’s, optredens van singersongwriters uit o.m. Engeland, België en de VS. En op maandagavond na de uitreiking van de Ruigoord Trofee een uniek optreden van Armand en de enige echte Nederlandse Elvis, Pim Maas.

Poëzie is een daad van bevestiging
Poëzie is een daad van bevestiging. Zaterdagmiddag 30 mei 17 uur zal de eeuwige vlam der poëzie aangewakkerd worden middels een ritueel bij de ‘powee-tree’.

Zaterdag 30 mei v.a. 17 uur. Zondag 31 mei v.a. 13 uur. Maandag 1 juni v.a. 13 uur
Dagkaarten: Zaterdag 12,50 eu. Zondag & maandag 17,50 eu. Passepartout: 30 euro

☼☼

VURIGE TONGEN, POËZIE & MUZIEK FESTIVAL
RUIGOORD 30-31 mei, 1 juni 2009
www.vurigetongen.nl

.

Opening Kunstdoel-outside: zondag 24 mei 2009 – 14 u. (05/22/2009 09:06)
Opening Kunstdoel-outside

66 beeldende kunstenaars en 45 dichters toveren DOEL om in
openluchtmuseum.

zondag 24 mei 2009 – 14 u.
Taverne Doel 5

Rondgang onder muzikale begeleiding van de AMBRASSBAND

115 kunstwerken en 70 gedichten!

U BENT VAN HARTE WELKOM OM DEZE METAMORFOSE
VAN VERWAARLOOSDE HUIZEN IN KUNSTWERKEN MEE TE MAKEN

kunstdoel vzw


www.kunstdoel.net


vanuit a’pen met de bus:

Metro, of bus 36, naar Linkeroever Halewijnlaan.

Daar doorkomst van bus 84 te 12.03, te 13.03 en te 16.03 naar Doel Dorp.
Aankomst resp. te 13 u, te 14 u. en te 17u.

Terugreis vertrek te 14.29 u., te 17.29 u. en de laatste bus te 19.29 u.

.

EchOes and RainbOws Over FairytOwn (05/19/2009 12:33)
RainbOw Over FairytOwn

Golden hour @ Doel with Sheba

als dank voor een mooie dag vol positieve energie, kab00terkes en t00verfrietjes
tx to Sabetha, Willem, Aja, Herman, JFK, Paul, Dr.John, Pluk, Jef, Stevie en,
aan de andere kant van da regenb00gske, Inneke23

tevens dank aan al wie good vibrations stuurde, stuurt of zal sturen

~<|:-)♥x

slightsh0w: echoes&rainbows ~~~~~~ d0ebied0ebied0el

.

TOTEME TOTEME TOTEME (08/14/2009 08:04)

Totempalen in Ruigoord en Christiania als idee voor Doel.

De voorbije zomer werd er in de Culturele Vrijhaven Ruigoord bij Amsterdam een Axis Mundi, d.i. een wereldas, onthuld in de vorm een totempaal die deze krachtplek markeert. Het dorp Ruigoord, gelegen in de petrochemische IJhaven van Amsterdam, heeft een vergelijkbare voorgeschiedenis als Doel, maar werd tenslotte grotendeels van de sloop gered doordat het in 1972 bezet werd en sindsdien nog steeds bewoond wordt door een kunstenaars- en schrijversgemeenschap. Zie alles daarover op www.ruigoord.nl

Ook op een andere bijzondere locatie, namelijk de vrijstad (fristaden) Christiania bij Kopenhagen, werd zo’n wereldasgeplaatst, als symbool van een groeiend netwerk van culturele vrijplaatsen: www.christiania.org

“From the 8th till the 20th of July the ABC (Het Amstedamse Ballongezelschap of Ruigoord) stayed at Christiania, to organize a tribal meeting with the Christianites.
We wanted to establish a creative and spiritual bond and to make a statement about the global importance of alternative, experimental societies. We declared Christiana a center of the world by raising a so-called
Axis Mundi.
On the 18th of July a collective ritual was conducted to inaugurate
Christiania as center of the world. The Axis Mundi, Totempoles of centers of consciousness, of positive power and peace, were made by several sculptors. Everyone was invited to make a mask for the ritual.
We are the rebels of peace, harmony , beauty and yes, good old love in a world of competition and paranoia.
Let’s celebrate… “

Beide totempalen werden ontworpen door de Amsterdamse dichter-kunstenaar Aja Waalwijk (www.wittereus.net/aja/index.html), die nu ook betrokken wordt bij de totempaal die in de zomer van 2009 te Doel zal worden opgericht. Aja Waalwijk en de Antwerpse beeldhouwer Willem Plugge zullen samen leiding geven aan groep kunstenaars uit Antwerpen en Amsterdam om dat “doel” gestalte te geven.

Donderdag 12 februari 2009 wasAja Waalwijk gastdichter op de 124ste poëzieavond “De Muzeval”van vzw. Pipelines in artistiek podiumcafé Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24 te 2000 Antwerpen. Daarbij lichtte hij desgevraagd het totemproject toe samen met de vereniging Kunstdoel. (www.kunstdoel.net).

Maandag 18 mei komen Aja Waalwijk en een groep van 15 à 30 kunstenaars uit Ruigoord Doel verkennen met het oog op de oprichting van een totempaal..


Totempaal te Ruigoord.

Nomadisch Museum in Christiania – juli 2008: http://www.wittereus.net/aja/nomadisch_museum/christiania2008.html

Axis mundi Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De axis mundi (Latijn: as van de wereld of wereldas), is in bepaalde metafysica, religies en mythologieën het oeroude begrip dat aangeeft dat er een centrale verbindingslijn loopt tussen het zichtbare en het onzichtbare, de wereld en de hemelse sfeer of sferen. Het is de centrale lijn waar alles om draait, zowel letterlijk als figuurlijk.

Het begrip axis mundi komt in vrijwel alle culturen op aarde voor, maar schijnt vooral een uitdrukkelijke rol te spelen in wereldculturen waar sjamanisme en animisme de boventoon houden, dus de oudste. Men neemt aan dat het concept door Eurazië is verbreid als onderdeel van een Proto-Indo-Europese religie. Het gaat dan meer in het bijzonder om de levensboom, die in zijn essentiële vorm van stam wordt weergegeven. In de mythologie van Noordwest-Europa is dit Yggdrasil. Vandaag is het begrip nog steeds bekend in de vorm van de esculaap, de staf van Asklepias, en de vergelijkbare caduceus.

De Caduceus

De staf is daarin de as zelf en het slangensymbool of de slangen vormen de begeleidende bewakers van en naar de andere wereld. In het sjamanisme zal de sjamaanse genezer zelf over de wereldas reizen om kennis en kracht van de andere wereld aan te voeren. De axis mundi is dus niet enkel een verbinding maar ook een verbindingspad voor wie de techniek beheerst om het te bereizen.

In de tantrische yoga wordt hiervan een inwendige replica gezien in de kundalini. Dat is een pad langs de ruggenwervelkolon waarlangs de oerkracht, gesymboliseerd als slang, moet oprijzen naar de hoofdchakra om verlichting te bereiken.

Vaak wordt de axis mundi verzinnebeeld als een touw naar de hemel, of een ladder (zoals de Jacobsladder), een pilaar of staf, een wijnrank of een boom. Jaïnistische tempels hebben een heel smalle hoge zuil in het binnengedeelte staan, die de axis mundi verzinnebeeldt.

www.ruigoord.nlwww.christiania.orgwww.kunstdoel.net

(bijgewerkte compositie en bindteksten: Herman J. Claeys, mei 2009)

Info LIJNBUS Antwerpen L.O. – Doel Dorp:

Antwerpen Linkeroever Halewijnlaan op maandag 18 mei:

vetrek 07.14 u – 11.14 u. – 14.14 u. – 15.39 u. – 16.37 u.

aankomst ongeveer een uur later.

.

Open brief van Doeldichter Frank de Vos (05/16/2009 11:42)
Een open brief aan de Eerbiedwaardige vertegenwoordigers van het ‘Middenveld’, de Eerbiedwaardige opiniemakers van onze ‘vrije’ pers, de Eerbiedwaardige literatoren met symfonieën van mooie woorden.

Eerbiedwaardige mevrouw, mijnheer,

Met ontbloot, gebogen hoofd kom ik even langs, nederig met de polderpet in mijn hand. De aarde heb ik van mijn broekspijpen geklopt.

Zo hoort het, nog steeds, zoals vroeger. Toen wist de vader van het ‘Gezin Van Paemel’, een eenvoudige boer, hoe hij de pastoor, de baron, de notaris, de notabelen van zijn dorp hoorde te groeten. Tot het bittere einde zelfs, toen zijn woonrecht verliep en hij uit zijn huis werd gezet. In Doel herhaalt deze geschiedenis zich. Op het einde van augustus vervalt het woonrecht in onze woonzone. Doelloos gaat dit dorp weg. Zomaar met de metalen vingerknip van kraan en bulldozer.

‘De minimis non curat praetor’ schreven de Romeinen. Vertegenwoordigers en handlangers van het gezag hoeven zich van het kleine niets aan te trekken. Zij hoeven zelfs hun eigen spelregels niet te volgen. Het is een karakterstoornis van de politiek.

Zo was het toen, zo is het nu.

Maar waar zijn jullie?

Eerbiedwaardigen, op enkele uitzonderingen na hebben wij tot nu toe jullie verheven stem niet gehoord noch jullie kritische pen mogen lezen. Nergens schrijven of roepen jullie waarom de dijken opnieuw worden doorbroken, waarom dit Dorp moet onderlopen. Niet alleen met water maar met slib uit de Schelde of met lege containers.

Eerbiedwaardigen, weerom enkele uitzonderingen daargelaten, ik lees in geen enkele “kwaliteitskrant” of op een blog van respectabele magazines, een gescherpt wederwoord tegen de waanzin van de verkwisting, de vernietiging van een erfgoed dat doorheen de eeuwen in osmose met zijn omgeving is gegroeid. In een krant, die zich als maatstaf ziet, las ik wel de opgetrokken schouders.

Eerbiedwaardigen van het middenveld, jullie kijken weg, platgeslagen door letters op de schitterende octaven van economie en werkgelegenheid. Welvaart, zei U? Inderdaad de al jaren uitgebakken biefstuk van Edward Anseele blijft de lichtbak voor tamme konijnen.Welzijn hebben jullie uit Van Daele geschrapt, de staalblauwe logica van ‘andere’ en ‘hogere’ belangen gevolgd.

In Doel betwisten wij de kansen voor Antwerpen niet, noch de welvaart voor Vlaanderen. Want mocht de haven uit haar voegen barsten, dan geven wij graag ons dorp uit handen. Met het Doeldok dat men opnieuw met baggerzand vult, met het Deurganckdok dat nog niet is afgewerkt en amper op 10 procent van haar capaciteit draait, valt elke dag de waanzin in onze ogen, de kostbare overheidsmiddelen die in de Schelde vloeien. Bovendien ligt er nog 2000 hectaren industriegrond braak.

De haven van Antwerpen kan nog decennia lang groeien.

Eerbiedwaardigen, waar blijven jullie? Want jullie kunnen het verschil maken.

Jullie woord wordt in ministeriële kabinetten uit magazines en kranten geknipt, jullie blogs worden gelezen, jullie pen in literaire tijdschriften, tijdens kanselredes of hagenpreken, op poëziepodia met mooie prijzen geprezen.

Het bevelschrift om Doel te verlaten hangt nu bij de inwoners tegen de muur.

Ik zet mijn pet terug op. Als dorpsdichter groet ik jullie in naam van alle Doelenaars, vanaf 1 september zijn het sans-papiers.

Wat nu? Misschien in kranen kruipen, hongerstakingen organiseren?

Hoogachtend

Frank De Vos

DorpsDichterDoel 2009-2011

.

Bedichting Doel, 10 mei 2009. (05/09/2009 08:04)
Geplukt van: http://www.kunstdoel.net/nl/bedichtingsactie-10-mei-2009

Bedichtingsactie 10 mei 2009

Bedichting Doel, 10 mei 2009.

De oproep van Frank De Vos, DorpsDichterDoel 2009-2011, om Doel te ‘bedichten’ is nu al een succes. Frank De Vos ontving meer dan 70 inzendingen.
Zondag 10 mei, vanaf 13u, zullen collega-poëten hun gedichten schrijven op grote, witte dekzeilen. Die dekzeilen worden aangebracht op leegstaande huizen in Doel om een symbolische buffer te vormen tegen verdere afbraak. Zo wordt de Pastorijstraat die dag nog helemaal ‘bedicht’.
Enkele bekende schrijvers engageerden zich voor dit project: Peter Holvoet-Hanssen, Didi De Paris, Hendrik Carette, Martin Carrette, Thierry Deleu en Axel Daeseleire.
Ook de deelnemers van de DorpsDichterDoelwedstrijd komen hun engagement na en zullen die dag met watervaste inkt hun pennenroerselen toevertrouwen aan de zeildoeken.
11 gedichten van Mark Meekers, de eerste DorpDichterDoel, krijgen een aparte plaats; tegen de gevel van het parochiehuis.
Op een witte bannier, aan de zijgevel van de gezellige taverne Doel 5, schrijft Frank De Vos zijn gastvrij en hartelijk welkomgedicht voor iedere bezoeker die zich verbonden voelt met het lot van dit bedreigde polderdorp.
Om 14u begroeten we textielbaron Didi de Paris. Samen met Antoine Boute en Dirk Vekemans vormt hij het pornolettristisch collectief kRûûd. Daarna overhandigen de bevoegde instanties symbolisch een kerncentrale als verjaardagscadeau aan de weledele heer de Paris. Aan het volk zullen jodiumtabletten in de vorm van suikerbonen worden uitgedeeld. Daarna zal de weledele heer De Paris en het collectief kRûûd, overal in het dorp een beletterde zegen ‘Urbi et Orbi’ uitspreken.
Axel Daeseleire, achtbaar dichter, acteur en beeldend kunstenaar, stelt samen met zijn kunstcollectief ‘Adamava’ een installatie met transportbanden in de luchthaven van Saxonia op de Engelsesteenweg tentoon. Enige gelijkenis met gebeurtenissen van tijdens de tweede wereldoorlog zijn hierbij volkomen uit de geschiedenis gegrepen.
Die dag herdenken wij in Doel de verloren verkiezingsslag van de Vlaamse regering op 7 juni 2009. Met roerende, gepaste eerbied zal onder het waakzame oog van een minuut stilte, een doornenkroon aan het monument van de gesneuvelden voor Doel worden neergelegd en een andere te water worden gelaten.
Verschillende muzikantenbrengen sfeer met straatoptredens.
Ook met dit initiatief wil KunstDoel geweldloos, waardig en artistiek protesteren tegen de geplande vernietiging van Doel. Voor KunstDoel hoeven de haven en het dorp geen vijanden te zijn, maar kan het dorp als kunstenaarsoord en toeristische trekpleister een meerwaarde zijn voor de Antwerpse haven.


Doelsong

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Dorpen verdwijnen door de golven
Van stormvloed, ontij of orkaan.
Maar ’t graf van Doel wordt nu gedolven
Door winstbejag en grootheidswaan.

Uitbreidingswaan van de baronnen,
Die mensen zien als hinderpaal.
Voor hersenspinsels van verzonnen
Voordeel voor een areaal.

Het areaal van polderkankers
Met een hoogmoedig arsenaal
Containers, bulk en supertankers
Als Vlaend’rens hoogste ideaal.

Meer dan een doel is Doel een klacht
Tegen het slaafse landsbeleid
Ten dienste van een bovenmacht
Waar mens noch dier noch plant gedijt.

Het dorp moet ons ooit overleven
Als een symbool van een gevecht
En van een onomkoopbaar streven
Naar onvervreemdbaar woningrecht.

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Herman J. Claeys

Twin Towers Doel

De tweelingtorens
de koeltorens van Doel:
in gedachten sloop ik ze,
ik maak ze met de grond gelijk,
geëffend met de Scheldekwelders,
verzonken in slik en schorre.

In mijn wildste fantasieën
ontmantel ik de kerncentrale,
het symbool van ongebreidelde kortzichtigheid
en oeverloos gewin op deze oever.

De Doelse tweelingtorens en de kernfabriek
zij blijven overeind,
onaanraakbaar omheind,
onafbreekbaar beschermd,
heilig verklaard,
maar voor altijd een dubbel kankergezwel
in het platgewalste Scheldedorp,
boven de opgespoten en weer uitgegraven polder,
een dubbele walmende etterbuil
op het zieltogende dorp,
op de doodbloedende woongemeenschap.

Want zie: het dorp verschraalt,
de leegstand woekert,
de mensen worden er met centen weggelokt
en wie wil blijven wordt eruit gezet,
gedeporteerd.

Als Vlaanderen dit oude stroomgebied
der Nederlanden
met eeuwenlange vruchtbaarmaking en bewoning
in het vlees laat snijden,
laat verminken
en een dorp te grabbel gooit,
dan wellen woedetranen in mij op
om dit geliefde maar gedweeë moederland,
een schrei ten hemel,
een klacht naar de lage luchten
boven het lage land,
echoënd tegen de gepolijste koeltorens
van de kerncentrale boven een woonkern
die door expansiedrift van industrie
ter ziele dreigt te gaan
en die door winstbejag verraden is.

Laten wij Doel maken
tot een oase in de industriewoestijn.

Laten we Doel maken
tot een culturele vrijhaven.

Herman J. Claeys

Doel of dok

waag een gok: wat zal de tijd
onthouden, Doel of dok?
we verdwijnen als afgesneden
wijmen, alleen een steen
zal onze naam behouden

dorpen doken onder water:
Saeftinghe waar de klokken
in hun verdronken toren galmen
doorheen de golven van de stroom

Oosterdonk verzonk alsof
een zandstorm het heeft weg-
geblazen en mensen komen
samen: zeg eens, weet je nog?

waag es even een vermetele gok,
waarover zal men jou later vragen
waarom je ooit hebt meegedaan:
de stapels bij een dok, de stroom
die Doelloos voorbij zal gaan,
waarvan zal de droom gewagen?

staf de wilde


slideslö: DOELBLIJFT!!!

.

Bertje was in Doel (05/06/2009 07:43)
Polderdorp anno 2009: Doel overleeft goed
John Moussiaux

De sfeer in Doel is uitgelaten omdat het hof van beroep in Gent vorige donderdag een sloopverbod uitvaardigde.

(foto: John Moussiaux)

“Wij gingen de temperatuur maandag eens opnemen. Idee van Bert Anciaux om van Doel ‘tijdelijk’ een kunstenaarsdorp te maken valt in de smaak. De Doelenaars zijn er voorstanders van. Alhoewel hij zaterdag waarschuwde dat Doel nooit meer een levende dorpsgemeenschap kan worden.”

Polderdorp anno 2009: Doel overleeft goed | Indymedia.be

TIENS TIENS… krijgt Bertje nu zelf ook al ideeën? of zaten er kab00terkes bij zijn 00rkussen?

(foto: John Moussiaux)

d0ebied0ebied0ebieDoel…

deredactie.be: Wordt Doel een tijdelijk kunstdorp?

De Morgen Binnenland – Sloopverbod komt rijkelijk laat voor Doel (841615)

Klara.be – Nog – Kunnen kunstenaars Doel redden

~<|:-)x

♣☼♦♀

.

jiiiiiiiiiiiiiiiihhhaaaaaaaaaaaa……. Hof van Beroep in Gent verbiedt elke verdere sloop in Doel! (05/01/2009 06:35)

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeehhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….… Hof van Beroep in Gent verbiedt elke verdere sloop in Doel! …doediedoebieDOEL…. http://www.waaskrant.be/index.php?option=com_content&task=view&id=12390&Itemid=31

22.04.09 19.00: ’t ZENLAPPE 11ANTen0re – bliksemreünie van ‘tmuziekdooscollectief met volxkeuken @ La Campine (04/20/2009 05:07)
ter gelegenheid van de synchrone speeldruft van enkele zielebroederzusters uit de bonte muziekdoostijdcapsule (Inneke23, Tom Merckx (even over en weer uit Signapore), Jef Van Ruyssevelt, Frank Vranckx, …wie volgt?…) :

’t ZENLAPPE
11ANTenOre

afstemmers en samenklinkers
onder de vleugels van E.Tjen
(muziek dus en eten wat de pot schaft)

deze woensdag 22 april 2009, vanaf 19.00
La Campine
Kempisch dok west kaai 38
2000 Antwerpen

the musicbox is a bar in town
it’s not much larger than it sounds
but it’s the f”°”§ing coolest place around
and now the law wants to shut it down
shut it down?! don’t shut it down

let’s hear that sound
don’t let it go down
that musicbox sound

a lot of great bands started out there
when they were small and nobody cared
they were welcome with songs to share
what’s Big in Belgium started out there
over there over there

if it made a sound
it was sure to grow
on the musicbox ground

if you had a poem or you had a song
some crazy chaos or a sing along
a clasic concert or a dingedong
a dingedong oh as long

as it made a sound
it was sure to grow
on the musicbox ground

i wonder if the bartender’s beard
had something to do with it
it’s the longest beard i ever saw
it could beat Santaclaus’ santaclaus

please save that sound
don’t let it go down
that musicbox sound

so if you have a poem or you have a song
some crazy chaos or a dingedong
a classic concert or a sing along
sing along sing along

don’t let it down, don’t let it go down
that furtile,
magical,
musicbox ground

inneke23

hopelijk tot dan !

voor ‘tmuziekdooscollectief, (www.musicbox2007.tk)
frank vranckx (slö)
~<|:-)x

DoEL: TIMEoUT IN GHoSTToWN (04/26/2009 06:30)
Play Now

DOEL: TIMEOUT IN GH0STT0WN

me den BAMBA in de k0p wört dOEl ne kuskesdans:

Doelsong (C F G)

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Dorpen verdwijnen door de golven
Van stormvloed, ontij of orkaan.
Maar ’t graf van Doel wordt nu gedolven
Door winstbejag en grootheidswaan.

Uitbreidingswaan van de baronnen,
Die mensen zien als hinderpaal.
Voor hersenspinsels van verzonnen
Voordeel voor een areaal.

Het areaal van polderkankers
Met een hoogmoedig arsenaal
Containers, bulk en supertankers
Als Vlaend’rens hoogste ideaal.

Meer dan een doel is Doel een klacht
Tegen het slaafse landsbeleid
Ten dienste van een bovenmacht
Waar mens noch dier noch plant gedijt.

Het dorp moet ons ooit overleven
Als een symbool van een gevecht
En van een onomkoopbaar streven
Naar onvervreemdbaar woningrecht.

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Herman J. Claeys

☼ ☼
☼ ☼

more chalkies: rosita

♦☼♣♀

.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder artivism, D☼EL

Hello world!

zippy… and my blog is g☼ne -> rebirth @ wordpress

can someone help to trace it back… 5 years looping chaos archive lost in space…
what happened to http://schaaflicht.blogspot.com?

meanwhile starting over here

B☼N V☼YAGE

&

VIVE LA B☼ITE

S☼me L☼st P☼sts Rec☼vered

.

1 reactie

Opgeslagen onder general about info