Tagarchief: l☼st

Whats g☼ing ☼n?!!

going on

Whats g☼ing ☼n?!! 

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, f☼t☼

11ANT PE☼PLE

11ANT PE☼PLE

The DENIAL OF DEATH THE AMERICAN GANDHI My Truth Seeking With Humanity the Crossroads From the Editor’s Desk : Bernie Meyer universe, Inc.

The closeness of Native Americans to the natural world and to animal life is also illustrated by innumerable stories, including one in which the Crow woman, Pretty Shield, tells (Linderman, 1974; 118-120) how a woman found a “mouse-woman” and her babies nesting in a pouch. She spared the mouse family and later the mouse-woman warned her of an impending attack by Lakota enemies.
Pretty Shield herself stated: “I named my own children, and all of my grandchildren. My Helpers, the ants, gave me all these names. I listen to the ant-people, even to this day, and often hear them calling each other by names that are fine. I never forget them.
This respect for animals and elements of the natural world arose not only from a sense of relatedness but also from a sense of honoring the Great Spirit by honoring the world. An old Sioux man, Tatankaohitika or Brave Buffalo, recalled at age 73 (Densmore, 1918: 207-8) how he had learned that teaching:
“When I was ten years of age I looked at the land and the rivers, the sky above, and the animals around me and could not fail to realize that they were made by some great power… then I had a dread and in my dream one of these small round stones appeared to me and told me that the maker of all was Wakan tanka, and that in order to honor him I must honor his works in nature….”

http://freeofstate.org/new/?p=7051

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

about this logo
about this logo

===================================================

Pretty-shield: medicine woman of the Crows – Resultaten voor Zoeken naar boeken met Google

door Frank Bird Linderman – 2003 – Social Science – 148 pagina’s
6 Thus in a strong sense Linderman shared and appreciated Pretty  accepted the “ant people” as supernatural helpers, took pride in women’s power, 

============================

Reimagining Indians: Native Americans Through Anglo Eyes, 1880-1940

Door Sherry L. Smith

9102009 2015399102009 2004449102009 200525

more: http://books.google.com/books?id=WZEN0RXCB_0C&dq=%22Native+Americans+through+Anglo+Eyes,+1880-1940%22&printsec=frontcover&source=bn&hl=nl&ei=lqTNSp2RM6KJ4gbnmYmmAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=%22ant%20people%22&f=false

==============================================

The Anthills of Orion: Ancient Star Beings of the Hopi

by Gary A. David
(published by Atlantis Rising, # 48, Nov./Dec. 2004 under the title “The Ant People of Orion”)

Who are the Ant People?

All across the American Southwest we find petroglyphs (rock carvings) or pictographs (rock paintings) depicting entities with spindly bodies, large eyes, and bulbous heads that sometimes project antennae. These eerie figures are frequently shown in a “prayer stance,” their elbows and knees positioned at right angles, similar to the ant’s bent legs.

[Right: Ancestral Hopi petroglyph located in northern Arizona]

Do these rock drawings represent a race of Ant People? Do they actually record ancient encounters between humans and an alien species? Are the creatures truly “alien,” like those of the 1947 UFO crash near Roswell, New Mexico? Or are they some crypto-biological anomaly native to our planet? If not, then are they merely psychological manifestations — creations of the collective unconscious? Let’s examine the evidence.

http://www.viewzone.com/antpeople.html

cosmic giggles ♠♫☼↕♦

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, video

☼☼rl☼g in Sint Andries: geen gebrek aan dakl☼zen in Aa*

geen gebrek aan dakl☼zen in Aa*

L☼t ☼e Ni MisLeide!!!

Misterieus pamflet oepgemaerekt oep de reklam van Lancelot on de kazaerne ! Zondagmiddag geplakt, dus alle voerbijgangers die in de Kloosterstraot voerbijkwame hemme het kunne leze mor deze morgend woare ze al vakkundig verwijdert… ( L☼ewie Anders)

Open brief aan burgemeester Janssens.

Sint-Andrieskwartier, maandag 10 januari 2011.

OORLOG IN SINT-ANDRIES.

De ganse voormiddag hing de helikopter van de politie boven de leegstaande rijkswachtkazerne van de Korte Vlierstraat. Naar onze schatting namen er minstens 150 politiemensen deel aan de ontruiming van het leegstaande seniorenlokaal in de Prekersstraat en de kazerne op de hoek van de Korte Vlierstraat en de Kloosterstraat. Heel de wijk is afgezet door politiemensen in uniform en in burger. Ondertussen zijn de krakers op een vreedzame wijze administratief aangehouden. Toch werd er een peleton van een 100-tal politiemensen in gevechtskledij de kazerne ingestuurd. Is het geen pijnlijke vergissing om op een dusdanige drieste wijze zo’n peperdure actie (op kosten van de belastingsbetaler) op touw te zetten? De politie ondersteunde zogezegd de deurwaarder…
In de Gazet van Sint-Andries van december 2010 kan je lezen dat de buurt de krakers een warm hart toedraagt. De krakersgroep ’t Duivenkot werd immers genomineerd voor de Gouden Neus. De motivatie is: “Zeg tegen deze jongens nooit dat iets onmogelijk is. Begin juni kraakten zij de leegstaande rijkswachtkazerne in de Korte Vlierstraat. Hiermee willen ze pleiten voor meer betaalbare woningen, minder leegstand en verkrotting en trachten ze het sociaal-culturele karakter van de buurt een boost te geven. Op een gedreven manier komen de medewerkers van ’t Duivenkot op voor een buurt waar het goed is om wonen en dat voor alle lagen van de bevolking. Dagelijks staat de deur open voor iedereen en aan activiteiten is er geen gebrek. Met een juiste kritische visie en het hart op de juiste plaats vormt ’t Duivenkot een stevige aanwinst in de buurt.”
Maar deze ‘stevige aanwinst’ voor de buurt werd vandaag met veel machtsvertoon verdreven uit onze buurt.
Reeds vanaf 2005 waren bewonersgroepen uit het Sint-Andrieskwartier op een constructieve wijze actief om een scenario’s te ontwikkelen voor deze leegstaande eigendom van de staat. We werden twee keer op uw kabinet ontvangen en hier werden haalbare modellen besproken om naast riant wonen ook betaalbaar wonen een kans te geven. Samen met het stedelijk wijkoverleg werd een PPS-constructie met VESPA en private projectontwikkeling op een gedragen wijze geformuleerd. De stad Antwerpen heeft blijkbaar nooit met de staat, de Regie der Gebouwen (of minister Reynders) onderhandeld om onze positieve scenario’s met een maatschappelijke meerwaarde en aspecten van algemeen belang toe te voegen aan dit dossier.
Er werd een bouwblokstudie opgemaakt en er zou een verkoop onder voorwaarden georganiseerd worden. Deze bouwblokstudie was duidelijk een maat voor niets en de gestelde voorwaarden werden alvast door Brussel genegeerd. Vanwaar deze slordige en onzorgvuldige aanpak?
Terug naar de krakers: Deze krakers zijn slachtoffers, mensen die reeds meermaals uit hun huurwoning gezet. De Vlaamse huurder van de 21ste eeuw wordt niet meer beschermd. De meeste krakers zijn slachtoffers van de immo-maffia. De wijze waarop vandaag uithuiszettingen plaats vinden is onmenselijk. Een voorbeeld uit de Willem Lepelstraat. Na een maand opzeg zet de projectontwikkelaar een container voor de deur en de volledige inboedel wordt weggekieperd. Achteraf komt de politie dan een PV opmaken, de immo-maffia wordt gerust gelaten en de kous is af. Ook VESPA slaagde erin om een OCMW-woning in de Steenbergstraat te ontruimen zonder de nodige sociale begeleiding van de huurders. Het wordt tijd dat de politici meer aandacht en begrip voor de minderheidsgroep ‘huurders’ gaan opbrengen. In een land waar bijna 80 % van de bewoners eigenaar van een woning is, beseft men blijkbaar niet dat er nog huurders bestaan. De politiek laat de huurders, vooral mensen met een laag inkomen, in de steek, de overheid kiest dus voor een duale samenleving. Wanneer in China zulke zaken gebeuren wordt dat wereldnieuws. In Antwerpen is het misschien nog erger gesteld.
Het is trouwens de opdracht van elk gemeentebestuur een woonplan op te stellen. We vernamen van gemeenteraadslid Seppe De Blust dat de stad Antwerpen er nog moet aan beginnen. In het bestuursakkoord wordt alvast gepleit voor een niet-duale samenleving. Hopelijk is dit woonplan in orde tegen 2012.
Het is me ook een raadsel op welke gronden deze twee ontruimingen door de politie werd ingezet. Voor de leegstaande stadseigendom Prekersstraat 25, het vroegere seniorenlokaal, zou de stad Antwerpen per 1 januari met de vzw. Chips een huurcontract afgesloten hebben. Dat was waarschijnlijk de aanleiding om de politie in te zetten om deze leegstaande stadseigendom te laten ontruimen.
De kazerne: Blijkbaar is de Regie der Gebouwen nog steeds de eigenaar van de rijkswachtkazerne. De informatie terzake van de verantwoordelijke ambtenaren en politici is één soep. Waarom deze verwarring? Hoe is het mogelijk dat de overheid niet in staat is om op een correcte wijze met de burgers te communiceren?
Volgens de ene ambtenaar van de Regie der Gebouwen is de verkoopprocedure helemaal niet volgens de spelregels verlopen, volgens de andere wel. Er “zou” door minister Reynders een voorlopig verkoopscontract ondertekend zijn met een Antwerpse projectontwikkelaar. In een ‘normaal’ georganiseerde rechtsstaat zijn dit transparante procedures waar iedereen weet wat er aan de hand is. Gaat het hier over gesjoemel, ja of neen?

Geachte heer burgemeester, laat ons lessen trekken uit dit dossier en op zoek gaan naar oplossingen

(1) Deze krakers zijn slachtoffers van ons failliet woonbeleid en huurwetgeving. Er werd vandaag een bom geld geïnvesteerd om deze slachtoffers als criminelen te verdrijven uit leegstaande overheidsgebouwen. Wanneer wordt er eindelijk geïnvesteerd om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken voor deze krakers? Er is dus op meerdere niveau’s, stedelijk, Vlaams en federaal vlak, noodzakelijk betaalbaar wonen terug kansen te geven.
(2) Herbekijk het dossier rijkswachtkazerne. Met de bewonersgroepen uit de wijk hebben destijds we samen met uw kabinet positieve en constructieve voorstellen met een maatschappelijke meerwaarde geformuleerd. Waarom de projectontwikkelaar die reeds een voorschot betaalde geen schadevergoeding betalen? Of deze ontwikkelaar mee in zee nemen in een goed uitkiend PPS-project? Wanneer maken we er werk van?
(3) De krakers werden vandaag administratief aangehouden en staan op straat. Is het niet mogelijk om een crisisopvang te organiseren in de leegstaande appartementen in het Art Deco-wooncomplex tegenover het Tropisch Instituut? Kan de stad Antwerpen deze leegstaande appartementen niet vorderen van Woonhaven en er de krakers een tijdelijk verblijf geven?
(4) Op de website van de architectengroep Stramien lezen we dat zij van de (zogeheten) eigenaar de opdracht kreeg een ontwerp op te maken. Enkele architecten van deze groep zetten zich in het verleden op een treffelijke wijze in voor het algemeen belang van de wijk. Maar met een commerciële projectontwikkelaar als opdrachtgever is het volgens mij onmogelijk om een sociaal-maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Jos Thijs,
Pompstraat 24
2000-Antwerpen.

0472-57 80 84.

maakbarestad@skynet.be


ne mengs zonder dak… nee da wilde ni zeng… oekni oep’t singt andries*

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT

AXIS MUNDI D☼EL: ☼nzichtbaar ☼verleg

☼ns pleintje lijkt nu kaal,
maar ‘tis het ni…
R.I.P. Herman J. Claeys (23.05.1935 - 29.12.2009)
h☼u het pr☼per ajb.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, D☼EL, de muziekd☼☼s, f☼t☼

VERMIST* : L☼St Gittarra…*

VERMIST* : L☼St Gittarra...*

help!!!
…n☼a mennen bril naa ☼ek men gitaar kwijtgespelt… <:-(x
mersie R☼sjel dak mennen h☼ed trugv☼nd!!!
kz☼u da gitarreke ☼ek iiiiieeeeelllll geere trugzing!!!!!
tx!
xÖx

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder artivism, D☼EL, f☼t☼