Tagarchief: lange wapper

Klimaat Actie Kamp: K☼M EN RED HET SINT-ANNAB☼S!

Klimaat Actie Kamp

KOM EN RED HET SINT-ANNABOS!

Directe actie voor klimaatrechtvaardigheid!

Directe actie voor een leefbaar Antwerpen op een leefbare planeet

Antwerpen, 6-11 juli

Het kapitalisme is een systeem in crisis. De emissies stijgen, de sociale ongelijkheid groeit, de banken en multinationals blijven investeren in fossiele brandstoffen. Emissiehandel zet geen zoden aan de dijk. Maar er is ook reden tot optimisme: de mondiale klimaatbeweging groeit en wordt steeds actiever. ‘System change, not climate change’ is een boodschap die steeds luider klinkt.

Climate Justice Action lag de voorbije jaren aan de basis van een reeks directe acties en twee klimaatactiekampen (http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F34352.html). Dit jaar kozen we voor het thema offsetting en emissiehandel. Op de openingsdag van de klimaatonderhandelingen in Cancún bezetten we nog de lokalen van IETA, een lobbygroep voor emissiehandel (http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/11/30/klimaatactivisten-tegen-klimaat-business).

In samenwerking met GroeNoord (www.groenoord.be) en andere partners (Ademloos, Climaxi, Climat et Justice Sociale, Masereelfonds en anderen), komt er dit jaar opnieuw een klimaatactiekamp in Antwerpen. Thematisch zal er in het bijzonder aandacht hebben voor emissiehandel en voor de gevolgen van wegeninfrastructuur voor de leefbaarheid van Antwerpen.

Het Klimaatactiekamp wordt een week vol interessante workshops, ontmoetingen, ecologisch leven en directe actie. Het wordt ook vooral plezant! Noteer de datum alvast in je agenda. We zijn ook nog op zoek naar mensen die willen helpen bij de voorbereiding. Je kan ons contacteren op info@climate-justice-action.be.

————————–

Camp Action Climat

VIENS SAUVER SINT-ANNABOS!

Action directe pour la justice climatique!

Anvers, 6-11 juillet

Le capitalisme est un système en crise. Les émissions augmentent, les inégalités sociales grandissent, les multinationales continuent à investir dans les énergies fossiles. Et le marché des émissions n’est pas une solution. Malgré tout il y a quand même une raison de se réjouir: le mouvement pour le climat prend l’ampleur et devient de plus en plus actif. “System change, not climate change” est un message qui résonne de plus en plus fort.

Climate Justice Action était à l’initiative de plusieurs action directes et deux camps action climat (http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F34352.html). Cette année nous avons choisi le sujet offsetting et marché d’émissions. Le premier jour des négociations du sommet de Cancún, nous avons occupé les bureaux d’IETA, een lobby en faveur du marché des émissions (http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/11/30/klimaatactivisten-tegen-klimaat-business).

En coopération avec GroeNoord (www.groenoord.be) et autres partenaires (Ademloos, Climaxi, Climat et Justice Sociale, Masereelfonds et autres), il y aura de nouveau un Camp Action Climat à Anvers. Les thèmes seront en particulier le marché des émissions et les conséquences des infrastructures routières pour la qualité de vie à Anvers.

Le Camp Action Climat est une semaine d’ateliers, rencontres, vivre écologique et action directe. Et surtout une semaine agréable! Inscrivez déjà la date sur votre agenda. Nous sommes aussi encore en recherche de personnes qui veulent participer à la préparation. Notre adresse e-mail est info@climate-justice-action.be.

xÖx

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, artivism

Ademloos Roadshow 6-16 oktober

FORWARD FORWARD FORWARD  FORWARD PLEASE
Ademloos Roadshow  6-16 oktober
Het Referendum op zondag 18 oktober in Antwerpen wordt een historische testcase:kan de gewone burger in Antwerpen een  megalomaan, ondoordacht
project als het BAM tracé nog tegenhouden, tegen het Brussels dictaat en de Belgische betonlobby in?
BAM, VOKA en NORIANT zullen de komende dagen honderdduizenden euro’s verspillen aan promo filmpjes en glanzende brochures (“de mooiste bruggen
van de wereld”).
Zelfs het argument “werkgelegenheid” wordt gebruikt om Antwerpen dit viaduct, dat hele volkswijken onleefbaar zou maken,
door de strot te rammen .
Een groot aantal Antwerpse artiesten zullen de komende dagen het voortouw nemen  om duidelijk NEEN te zeggen aan K.Vinck en zijn BAM: EN DUS JA AAN MEER GEZONDE LUCHT EN FRISSE ADEM!
Pieter
Embrechts, Thomas de Prins, Joke Van Leeuwen, Gwen Cresens (Tanguedia), Vitalski, Jokke Schreurs, Tine Embrechts,Bert Gabriels,     The Millenniums,
Tutu Puoane, Kathleen Vandenhoudt,Sofie Dykmans, Wiet  Van de Leest, Vera Coomans, Kristien Hemmerechts, Erik Vlaminck,  Kurt Van Herck, Divan
Express, Michael Van Peel, Blackie en de Oohoo’s, en vele anderen.

Steun Ademloos en ga massaal naar deze historische avonden van de Ademloze Roadshow langsheen alle culturele centra. Er wordt een kleine bijdrage
gevraagd om de campagne tegen BAM te kunnen financieren.
EN DUS VOOR MEER ZUIVERE LUCHT Uiteraard wordt op al deze avonden ruimte gemaakt voor de allerlaatste informatie over de
gevolgen van het BAM-tracé & over de alternatieven. Wim Van Hees, Manu Claeys &  Peter Verhaeghe zullen er zijn om met hun dossierkennis & hun
fenomenaal doorzettingsvermogen de ware toedracht in deze BAM-saga toe te lichten.

STUUR DEZE MAIL DOOR NAAR VRIENDEN EN KENNISSEN ZODAT OOK ZIJ DEZE INFO
ONTVANGEN EN KUNNEN DOORSTUREN.
De uitkomst van dit Referendum zal bepalend zijn voor de leefkwaliteit van Antwerpen de komende 150 jaar.

overzicht: (meer info op www.ademloos.be )
Dinsdag 6 oktober: CC Luchtbal     Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen
Woensdag 7 oktober: CC De Schelde Zandvliet   De Keyserhoeve 66, 2040
Zandvliet
Donderdag 8 oktober:  CC De Kern Wilrijk   adres: Kern 18, 2610 Wilrijk
Vrijdag 9 oktober: COSTA    St Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen
Zaterdag 10 oktober: KAVKA jongerencentrum  21hr  Oudaan 14,  2000
Antwerpen    afterparty: DJ Tournesol
Zondag 11 oktober: CC Berchem  14h   Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem
Dinsdag 13 oktober: zaal dienstencentrum Kronenburg  Van Duyststraat
Woensdag 14 oktober:  CC Merksem (Grote Zaal) Nieuwdreef 135
Donderdag 15 oktober: CC Deurne    Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne
Vrijdag 16 oktober: de ROMA Borgerhout Afscheidsbal de Wrede Wapper
Turnhoutsebaan 286
oa. met  Campina Reggae en dj

aanvang telkens: 20H30 behalve CC Berchem 14hr
reserveren kan vooraf via:  Prospekta:  Grote Markt 13 – 2000 Antwerpen
Tel: 03 338 95 85 of www.infocultuur.be
kaarten: 8/6 Euro (behalve KAVKA: 4 Euro)
ook via www.infocultuur.be
Reserveren deRoma: 03/292.97.40 www.deroma.be
Kaarten: 10/8 Euro
TIP: BELUISTER HET LIED VAN LANGE WAPPER DOOR WANNES VAN DE VELDE EENS
STEM NEE OP HET REFERENDUM & RED MEE DE ADEM UWER KINDEREN!!!!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder artivism