Tagarchief: shelter

KAK oef geene CAC… de P☼D ☼ep*

Radio Centraal (www.radiocentraal.be): Marathonuitzending rechtstreeks vanop het Klimaat Actiekamp (http://www.climate-justice-action.be/),

met in deel 1 gesprekken met Greenpeace, Aviel Verbruggen (UA, IPCC), Guido Verbeke (Ademloos) en Diego Van De Keere over respectievelijk Directe Actie, Hernieuwbare Energie, klimaatactie van onze Vlaamse deelregering en Permacultuur

*h☼☼re*

en in deel 2 gesprekken met/over Transitie, Jean-Pascal van Ypersele (IPCC/ universiteit Louvain La Neuve), Barbara Van Dyck, Vredesactie (vredesactie.be), Anarchistisch/Veganistisch koken, het Mexicobos en post-veganistische afsluiter.

*h☼☼re*

.

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder 11ANT, audio

☼☼rl☼g in Sint Andries: geen gebrek aan dakl☼zen in Aa*

geen gebrek aan dakl☼zen in Aa*

L☼t ☼e Ni MisLeide!!!

Misterieus pamflet oepgemaerekt oep de reklam van Lancelot on de kazaerne ! Zondagmiddag geplakt, dus alle voerbijgangers die in de Kloosterstraot voerbijkwame hemme het kunne leze mor deze morgend woare ze al vakkundig verwijdert… ( L☼ewie Anders)

Open brief aan burgemeester Janssens.

Sint-Andrieskwartier, maandag 10 januari 2011.

OORLOG IN SINT-ANDRIES.

De ganse voormiddag hing de helikopter van de politie boven de leegstaande rijkswachtkazerne van de Korte Vlierstraat. Naar onze schatting namen er minstens 150 politiemensen deel aan de ontruiming van het leegstaande seniorenlokaal in de Prekersstraat en de kazerne op de hoek van de Korte Vlierstraat en de Kloosterstraat. Heel de wijk is afgezet door politiemensen in uniform en in burger. Ondertussen zijn de krakers op een vreedzame wijze administratief aangehouden. Toch werd er een peleton van een 100-tal politiemensen in gevechtskledij de kazerne ingestuurd. Is het geen pijnlijke vergissing om op een dusdanige drieste wijze zo’n peperdure actie (op kosten van de belastingsbetaler) op touw te zetten? De politie ondersteunde zogezegd de deurwaarder…
In de Gazet van Sint-Andries van december 2010 kan je lezen dat de buurt de krakers een warm hart toedraagt. De krakersgroep ’t Duivenkot werd immers genomineerd voor de Gouden Neus. De motivatie is: “Zeg tegen deze jongens nooit dat iets onmogelijk is. Begin juni kraakten zij de leegstaande rijkswachtkazerne in de Korte Vlierstraat. Hiermee willen ze pleiten voor meer betaalbare woningen, minder leegstand en verkrotting en trachten ze het sociaal-culturele karakter van de buurt een boost te geven. Op een gedreven manier komen de medewerkers van ’t Duivenkot op voor een buurt waar het goed is om wonen en dat voor alle lagen van de bevolking. Dagelijks staat de deur open voor iedereen en aan activiteiten is er geen gebrek. Met een juiste kritische visie en het hart op de juiste plaats vormt ’t Duivenkot een stevige aanwinst in de buurt.”
Maar deze ‘stevige aanwinst’ voor de buurt werd vandaag met veel machtsvertoon verdreven uit onze buurt.
Reeds vanaf 2005 waren bewonersgroepen uit het Sint-Andrieskwartier op een constructieve wijze actief om een scenario’s te ontwikkelen voor deze leegstaande eigendom van de staat. We werden twee keer op uw kabinet ontvangen en hier werden haalbare modellen besproken om naast riant wonen ook betaalbaar wonen een kans te geven. Samen met het stedelijk wijkoverleg werd een PPS-constructie met VESPA en private projectontwikkeling op een gedragen wijze geformuleerd. De stad Antwerpen heeft blijkbaar nooit met de staat, de Regie der Gebouwen (of minister Reynders) onderhandeld om onze positieve scenario’s met een maatschappelijke meerwaarde en aspecten van algemeen belang toe te voegen aan dit dossier.
Er werd een bouwblokstudie opgemaakt en er zou een verkoop onder voorwaarden georganiseerd worden. Deze bouwblokstudie was duidelijk een maat voor niets en de gestelde voorwaarden werden alvast door Brussel genegeerd. Vanwaar deze slordige en onzorgvuldige aanpak?
Terug naar de krakers: Deze krakers zijn slachtoffers, mensen die reeds meermaals uit hun huurwoning gezet. De Vlaamse huurder van de 21ste eeuw wordt niet meer beschermd. De meeste krakers zijn slachtoffers van de immo-maffia. De wijze waarop vandaag uithuiszettingen plaats vinden is onmenselijk. Een voorbeeld uit de Willem Lepelstraat. Na een maand opzeg zet de projectontwikkelaar een container voor de deur en de volledige inboedel wordt weggekieperd. Achteraf komt de politie dan een PV opmaken, de immo-maffia wordt gerust gelaten en de kous is af. Ook VESPA slaagde erin om een OCMW-woning in de Steenbergstraat te ontruimen zonder de nodige sociale begeleiding van de huurders. Het wordt tijd dat de politici meer aandacht en begrip voor de minderheidsgroep ‘huurders’ gaan opbrengen. In een land waar bijna 80 % van de bewoners eigenaar van een woning is, beseft men blijkbaar niet dat er nog huurders bestaan. De politiek laat de huurders, vooral mensen met een laag inkomen, in de steek, de overheid kiest dus voor een duale samenleving. Wanneer in China zulke zaken gebeuren wordt dat wereldnieuws. In Antwerpen is het misschien nog erger gesteld.
Het is trouwens de opdracht van elk gemeentebestuur een woonplan op te stellen. We vernamen van gemeenteraadslid Seppe De Blust dat de stad Antwerpen er nog moet aan beginnen. In het bestuursakkoord wordt alvast gepleit voor een niet-duale samenleving. Hopelijk is dit woonplan in orde tegen 2012.
Het is me ook een raadsel op welke gronden deze twee ontruimingen door de politie werd ingezet. Voor de leegstaande stadseigendom Prekersstraat 25, het vroegere seniorenlokaal, zou de stad Antwerpen per 1 januari met de vzw. Chips een huurcontract afgesloten hebben. Dat was waarschijnlijk de aanleiding om de politie in te zetten om deze leegstaande stadseigendom te laten ontruimen.
De kazerne: Blijkbaar is de Regie der Gebouwen nog steeds de eigenaar van de rijkswachtkazerne. De informatie terzake van de verantwoordelijke ambtenaren en politici is één soep. Waarom deze verwarring? Hoe is het mogelijk dat de overheid niet in staat is om op een correcte wijze met de burgers te communiceren?
Volgens de ene ambtenaar van de Regie der Gebouwen is de verkoopprocedure helemaal niet volgens de spelregels verlopen, volgens de andere wel. Er “zou” door minister Reynders een voorlopig verkoopscontract ondertekend zijn met een Antwerpse projectontwikkelaar. In een ‘normaal’ georganiseerde rechtsstaat zijn dit transparante procedures waar iedereen weet wat er aan de hand is. Gaat het hier over gesjoemel, ja of neen?

Geachte heer burgemeester, laat ons lessen trekken uit dit dossier en op zoek gaan naar oplossingen

(1) Deze krakers zijn slachtoffers van ons failliet woonbeleid en huurwetgeving. Er werd vandaag een bom geld geïnvesteerd om deze slachtoffers als criminelen te verdrijven uit leegstaande overheidsgebouwen. Wanneer wordt er eindelijk geïnvesteerd om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken voor deze krakers? Er is dus op meerdere niveau’s, stedelijk, Vlaams en federaal vlak, noodzakelijk betaalbaar wonen terug kansen te geven.
(2) Herbekijk het dossier rijkswachtkazerne. Met de bewonersgroepen uit de wijk hebben destijds we samen met uw kabinet positieve en constructieve voorstellen met een maatschappelijke meerwaarde geformuleerd. Waarom de projectontwikkelaar die reeds een voorschot betaalde geen schadevergoeding betalen? Of deze ontwikkelaar mee in zee nemen in een goed uitkiend PPS-project? Wanneer maken we er werk van?
(3) De krakers werden vandaag administratief aangehouden en staan op straat. Is het niet mogelijk om een crisisopvang te organiseren in de leegstaande appartementen in het Art Deco-wooncomplex tegenover het Tropisch Instituut? Kan de stad Antwerpen deze leegstaande appartementen niet vorderen van Woonhaven en er de krakers een tijdelijk verblijf geven?
(4) Op de website van de architectengroep Stramien lezen we dat zij van de (zogeheten) eigenaar de opdracht kreeg een ontwerp op te maken. Enkele architecten van deze groep zetten zich in het verleden op een treffelijke wijze in voor het algemeen belang van de wijk. Maar met een commerciële projectontwikkelaar als opdrachtgever is het volgens mij onmogelijk om een sociaal-maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Jos Thijs,
Pompstraat 24
2000-Antwerpen.

0472-57 80 84.

maakbarestad@skynet.be


ne mengs zonder dak… nee da wilde ni zeng… oekni oep’t singt andries*

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT

ne mengs zonder dak… nee da wilde ni zeng… oekni oep’t singt andries*

5 reacties

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, de muziekd☼☼s, video

☼ntruiming c☼nsulaat van Ruig☼☼rd in D☼el creëert V☼☼RL☼PENDE VRIJHAVEN V☼☼R D☼ELENDE GEESTEN*****

☼ntruiming c☼nsulaat van Ruig☼☼rd in D☼el 020

☼ntruiming c☼nsulaat van Ruig☼☼rd in D☼el 036

☼ntruiming c☼nsulaat van Ruig☼☼rd in D☼el 071

☼ntruiming c☼nsulaat van Ruig☼☼rd in D☼el 067

m☼re f☼t☼s / slidesh☼w

v☼☼rts gaat het Fiasc☼Fest gew☼☼n d☼☼r z☼wals geplant h☼☼r! …vóór het c☼nsulaat in de V☼☼rl☼pende Vrijhaven!

en de Muziekd☼☼s is ☼☼k ☼pen!

straks (14:00 – 16:00) op de Muziekd☼☼s ☼ Air

www.schaaflicht.tk

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, D☼EL, f☼t☼

veur de engele…

tschijnt dasse ☼nze Muziekd☼☼s nen 2de keer wille afpakke, en ☼ek ☼ns C☼nsulaat, en n☼g veul mier! de Duvels!
alle engele zen uitgen☼digd ☼p het s☼lidariteits☼nbijt m☼andag☼chtend ☼m 9 uur veur het C☼nsulaat van Ruig☼☼rd (Par☼chiehuis) in D☼el

zie ook www.kunstdoel.net

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, D☼EL

ARTIVISTEN! alle hens aan dek!!!: Maatschappij Linkerscheldeoever stuurt deurwaarder af op jonge kunstenaars in Doel

vr, 30/07/2010 – 17:08 — Eva

De mensen uit Doel meldden KunstDoel deze namiddag dat de Maatschappij een deurwaarder en een bulldozer naar de Havenweg in Doel heeft gestuurd om het installatiekunstwerk af te breken dat enkele jonge kunstenaars aan het vervaardigen waren met afval uit het dorp. Hun bedoeling met deze actie was het dorp op te schonen en het afvalmateriaal een positieve herbestemming te geven (zie recent bericht hieronder). Dit kunstwerk had tegen de Scheldewijding (8 augustus) voltooid moeten zijn.
De kunstenaars dienden voor dit initiatief een rijkelijk gemotiveerde aanvraag in bij de Maatschappij voor Linkerscheldeoever, met een gedetailleerde conceptbeschrijving, powerpointpresentatie en de belofte na de Scheldewijding alles terug te ontmantelen. Pas gisteravond kregen zij een mailtje terug dat hen geen toestemming verleend werd. Zij lazen dit bericht pas vanavond, na de deurwaardersactie, omdat zij voor PC-gebruik afhangen van welwillende Doelbewoners. Zonder enige vorm van dialoog krijgen deze jongeren nu meteen te maken met een deurwaarder en bedreigingen met dwangsommen.
Indien de betrokken overheid haar inspiratie voor dit initiatief uit het recente arrest van het Gentse Hof van Beroep put en het dorp in de toekomst consequent van iedere vorm van vandalisme wil vrijwaren, zou KunstDoel het betreuren dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen goedbedoelende kunstenaars en vandalen, maar verder weinig bezwaren uiten.
Onbeteugeld vandalisme uit een erg recent verleden noopt ons echter tot scepticisme wat betreft de ware intenties van de overheid. Dit riekt ons inziens naar een beleid met twee maten en gewichten…
Wij houden u via onze kanalen op de hoogte van verdere ontwikkelingen en de juiste toedracht van dit dossier.


volgens de laatste berichten moeten ze maandagochtend de boel ontruimd
hebben…
ze kunnen alle steun gebruiken…
dank voor uw welwillende aandacht en stuur dit door naar de juiste engelen
alsjeblieft!
Please send y☼ur Rainb☼ws…
tx
xÖx

3 reacties

Opgeslagen onder D☼EL

6, 7 en 8 augustus: feesten in D☼EL… t☼verzichtje*


Dear all,
The first Free Fiasco Festival will
take place in Doel (near Antwerp)
Fiasco Fest is a free, D.I.Y festival (Do It Yourself),
take your own inspiration, power and friends
to Melt Down at the PowerPlant…
It’s a free world !
6,7 & 8 of August

Doel is an almost deserted village
in the harbor of Antwerp.
Deep Down in the concrete jungle
you will find but a few artists,
poets and pirates…
That is about to change …
.
*☼*
.
.
*☼*
.
Op zondag 8 augustus vinden in het dorp de 36ste Doelse feesten en Scheldewijding plaats.
De Scheldewijdingsmis vangt aan om 14 uur en wordt meteen gevolgd door de bootwijding op de Schelde.
Dit jaar draaide Beveren de subsidiekraan voor de Doelse feesten volledig dicht, maar op eigen kracht proberen de bewoners en sympathisanten dit jaar toch de traditionele rommelmarkt met artisanale standjes te organiseren.
In de kapel wordt u verwelkomd met poëzie, een tentoonstelling en een erfgoedpresentatie.
.
*☼*
.

Richard De Nul (fotograaf) en Paul Vincent (dichter) sloegen de handen in elkaar en stelden de fotodichtbundel “in tegenstrijd” samen. De publicatie die een creatieve aanklacht is tegen de afbraak van Doel, wordt aan het grote publiek voorgesteld op 8 augustus tijdens het Scheldewijdingsfeest.

De kapel van het voormalige klooster vormt het decor voor de tentoonstelling van de foto’s met bijhorende gedichten. Ook kunstenaars in andere disciplines verlenen hun medewerking aan dit feestelijk gebeuren zodat het geheel een mooie symbiose wordt van beeld, woord en muziek

*☼*
.

Zaterdagnacht 25 juli om middernacht opent Camping Havenweg.
Een tijdelijke autonome zone binnen het kunstendorp Doel.
Twee weken lang kan elke creatieve bezoeker op elk moment van de dag of nacht zich laten verwelkomen op de braakliggende percelen van de Havenweg.
In interactie bouwen we de camping samen op en laten we het evolueren tot een multidimensionale trefplaats.
Elke inbreng, overnachting of nederzetting maakt het project sterker.
We recycleren het Doelse afval, materiaal en stof, en laten het herleven als een ode aan het positief constructieve denken.
Het project sterft een luide dood op 8 augustus om middernacht, tijdens het Doelse feestweekend.
Voor meer en actuele info, check http://twitter.com/CampingHavenweg
.
*☼*
.
Het laatste Doels feestcomité verz☼rgt De living (café z☼nder dak)
D☼ELBELIEFs: h☼lderdep☼lder d☼ebied☼edel install axis mundi D☼EL 032
bij de Axis Mundi
.
*☼*
.

is al☼mtegenw☼☼rdig in de Pipelines
.
.
Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.
.
.
welk☼m in gh☼stt☼wn!

welk☼m in gh☼stt☼wn!

☼ ☼ R D I S . . . . . !  !  !  !  !
http://www.archive.org/details/DeMuziekdoosOnAirInDoelEnViceVersa

doebiedoebiedoebieD☼EL!


♦☼♣♀

‘The physical connection’

a m☼vie by Invisible Events

☼♥☼
lees ☼☼k het Verdrag van Ruigoord en Doel, getekend op 09-08-2009 te Ruigoord
*

1 reactie

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, D☼EL, video