Tagarchief: sint andries

Ferre Centraal – Tribute to Ferre Grignard – coStA, Antwerpen, 1 t/m 29 april

(Opgelet! maandag gesloten alsook van19 tot en met 25 april gesloten).

vrijdag 1 april 2011 – 19.30 uur

vrijdag 29 april 2011 – 20 uur

co Sint-Andries

Gratis, Reserveer Tijdig!!!

Ringe (© Raoul van den Boom)
coStA pikte het idee op om opnieuw een volksheld, grootmeester en referentie in de Belgische muziek in de picture te zetten. Aan de toog ontsproot zich een idee, een project was geboren. Handen werden gegeven, het ijzer gesmeed tot een unieke samenwerking.
Een expositie rond het leven en werk van de Antwerpse artiest Ferre Grignard.
Ferre Grignard “de Ferre” drukte een stempel op het Antwerpen van de jaren ‘60 en ‘70.
Ferre was niet enkel een begenadigd zanger, ook als plastisch kunstenaar zaaide hij kwistig rond. De oogst van zijn talenten worden tentoongesteld in beelden afkomstig uit herinneringen van vrienden en collecties van verzamelaars. (Curator van corvee is Philippe Golbert)

En natuurlijk zal de Ferre zijn muziek weerklinken.
Radio Centraal zal live uitzenden vanop de vernissage & de optredens via 106.7 of streaming via

Vernissage – 1 april
Ludo Mich, Joyco & Friends
Loewie Anders en de Kwiete
Inneke 23
Philippe, DLN & Rufus
Rollin Roland Quartet
slÖ Straatsalaat
Finissage – 29 april
We vieren met ‘t Muziekdooscollectief & de Ferre en de vringde de verjaardag van Wannes Van de Velde, een persoonlijke vriend van Ferre.
Wannes & Ferre (© Raoul van den Boom)
Deze manifestatie wordt u vriendelijk aangeboden door ’t Muziekdooscollectief i.s.m. Radio Centraal (106.7FM)

Ferre Centraal
In de maand april brengt Radio Centraal verschillende uitzendingen rond Ferre Grignard. 

Dit in samenwerking met de tentoonstelling die plaats vindt rond zijn artistiek en muzikaal leven in CO Sint Andries van 1 t/m 29 april. St-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen.

Radio Centraal heeft directe banden met Ferre Grignard via zijn mondharmonicaspeler en gitarist George ‘Toet’ Smitsdie er gedurende vele jaren tot zijn dood het programma ‘Zbolk Radio Pictures’ bracht. 

Tijdens de opening van de tentoonstelling op 1 april zal Radio Centraal een live uitzending verzorgen met interviews en de concerten.

De volgende programma’s maken alvast uitzendingen rond Ferre Grignard :

Grow Your Own iedere Dinsdag 19-20h : Gesprekken rond Ferre Grignard met herinneringen van zijn muzikanten, familie en andere belangrijke personen uit zijn leven. Aangevuld met zijn muziek.

De Muziekdoos iedere Donderdag 14-16h : Radio Café in de sfeer van de Mok en de Muze met live muzikanten en, de Ferre als klank uit een glas op den toog.

The Magic Mushroom op Donderdag 28 april : Muziek van Ferre Grignard en het Antwerpen van de jaren 60
Woke up this Morning op Vrijdag 1 april : Bluesprogramma met de roots van Ferre en zijn muziek.

vrijdag 1 april 2011 – 19.30 uur
vrijdag 29 april 2011 – 20 uur
Free,

xÖx
Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, de muziekd☼☼s

☼☼rl☼g in Sint Andries: geen gebrek aan dakl☼zen in Aa*

geen gebrek aan dakl☼zen in Aa*

L☼t ☼e Ni MisLeide!!!

Misterieus pamflet oepgemaerekt oep de reklam van Lancelot on de kazaerne ! Zondagmiddag geplakt, dus alle voerbijgangers die in de Kloosterstraot voerbijkwame hemme het kunne leze mor deze morgend woare ze al vakkundig verwijdert… ( L☼ewie Anders)

Open brief aan burgemeester Janssens.

Sint-Andrieskwartier, maandag 10 januari 2011.

OORLOG IN SINT-ANDRIES.

De ganse voormiddag hing de helikopter van de politie boven de leegstaande rijkswachtkazerne van de Korte Vlierstraat. Naar onze schatting namen er minstens 150 politiemensen deel aan de ontruiming van het leegstaande seniorenlokaal in de Prekersstraat en de kazerne op de hoek van de Korte Vlierstraat en de Kloosterstraat. Heel de wijk is afgezet door politiemensen in uniform en in burger. Ondertussen zijn de krakers op een vreedzame wijze administratief aangehouden. Toch werd er een peleton van een 100-tal politiemensen in gevechtskledij de kazerne ingestuurd. Is het geen pijnlijke vergissing om op een dusdanige drieste wijze zo’n peperdure actie (op kosten van de belastingsbetaler) op touw te zetten? De politie ondersteunde zogezegd de deurwaarder…
In de Gazet van Sint-Andries van december 2010 kan je lezen dat de buurt de krakers een warm hart toedraagt. De krakersgroep ’t Duivenkot werd immers genomineerd voor de Gouden Neus. De motivatie is: “Zeg tegen deze jongens nooit dat iets onmogelijk is. Begin juni kraakten zij de leegstaande rijkswachtkazerne in de Korte Vlierstraat. Hiermee willen ze pleiten voor meer betaalbare woningen, minder leegstand en verkrotting en trachten ze het sociaal-culturele karakter van de buurt een boost te geven. Op een gedreven manier komen de medewerkers van ’t Duivenkot op voor een buurt waar het goed is om wonen en dat voor alle lagen van de bevolking. Dagelijks staat de deur open voor iedereen en aan activiteiten is er geen gebrek. Met een juiste kritische visie en het hart op de juiste plaats vormt ’t Duivenkot een stevige aanwinst in de buurt.”
Maar deze ‘stevige aanwinst’ voor de buurt werd vandaag met veel machtsvertoon verdreven uit onze buurt.
Reeds vanaf 2005 waren bewonersgroepen uit het Sint-Andrieskwartier op een constructieve wijze actief om een scenario’s te ontwikkelen voor deze leegstaande eigendom van de staat. We werden twee keer op uw kabinet ontvangen en hier werden haalbare modellen besproken om naast riant wonen ook betaalbaar wonen een kans te geven. Samen met het stedelijk wijkoverleg werd een PPS-constructie met VESPA en private projectontwikkeling op een gedragen wijze geformuleerd. De stad Antwerpen heeft blijkbaar nooit met de staat, de Regie der Gebouwen (of minister Reynders) onderhandeld om onze positieve scenario’s met een maatschappelijke meerwaarde en aspecten van algemeen belang toe te voegen aan dit dossier.
Er werd een bouwblokstudie opgemaakt en er zou een verkoop onder voorwaarden georganiseerd worden. Deze bouwblokstudie was duidelijk een maat voor niets en de gestelde voorwaarden werden alvast door Brussel genegeerd. Vanwaar deze slordige en onzorgvuldige aanpak?
Terug naar de krakers: Deze krakers zijn slachtoffers, mensen die reeds meermaals uit hun huurwoning gezet. De Vlaamse huurder van de 21ste eeuw wordt niet meer beschermd. De meeste krakers zijn slachtoffers van de immo-maffia. De wijze waarop vandaag uithuiszettingen plaats vinden is onmenselijk. Een voorbeeld uit de Willem Lepelstraat. Na een maand opzeg zet de projectontwikkelaar een container voor de deur en de volledige inboedel wordt weggekieperd. Achteraf komt de politie dan een PV opmaken, de immo-maffia wordt gerust gelaten en de kous is af. Ook VESPA slaagde erin om een OCMW-woning in de Steenbergstraat te ontruimen zonder de nodige sociale begeleiding van de huurders. Het wordt tijd dat de politici meer aandacht en begrip voor de minderheidsgroep ‘huurders’ gaan opbrengen. In een land waar bijna 80 % van de bewoners eigenaar van een woning is, beseft men blijkbaar niet dat er nog huurders bestaan. De politiek laat de huurders, vooral mensen met een laag inkomen, in de steek, de overheid kiest dus voor een duale samenleving. Wanneer in China zulke zaken gebeuren wordt dat wereldnieuws. In Antwerpen is het misschien nog erger gesteld.
Het is trouwens de opdracht van elk gemeentebestuur een woonplan op te stellen. We vernamen van gemeenteraadslid Seppe De Blust dat de stad Antwerpen er nog moet aan beginnen. In het bestuursakkoord wordt alvast gepleit voor een niet-duale samenleving. Hopelijk is dit woonplan in orde tegen 2012.
Het is me ook een raadsel op welke gronden deze twee ontruimingen door de politie werd ingezet. Voor de leegstaande stadseigendom Prekersstraat 25, het vroegere seniorenlokaal, zou de stad Antwerpen per 1 januari met de vzw. Chips een huurcontract afgesloten hebben. Dat was waarschijnlijk de aanleiding om de politie in te zetten om deze leegstaande stadseigendom te laten ontruimen.
De kazerne: Blijkbaar is de Regie der Gebouwen nog steeds de eigenaar van de rijkswachtkazerne. De informatie terzake van de verantwoordelijke ambtenaren en politici is één soep. Waarom deze verwarring? Hoe is het mogelijk dat de overheid niet in staat is om op een correcte wijze met de burgers te communiceren?
Volgens de ene ambtenaar van de Regie der Gebouwen is de verkoopprocedure helemaal niet volgens de spelregels verlopen, volgens de andere wel. Er “zou” door minister Reynders een voorlopig verkoopscontract ondertekend zijn met een Antwerpse projectontwikkelaar. In een ‘normaal’ georganiseerde rechtsstaat zijn dit transparante procedures waar iedereen weet wat er aan de hand is. Gaat het hier over gesjoemel, ja of neen?

Geachte heer burgemeester, laat ons lessen trekken uit dit dossier en op zoek gaan naar oplossingen

(1) Deze krakers zijn slachtoffers van ons failliet woonbeleid en huurwetgeving. Er werd vandaag een bom geld geïnvesteerd om deze slachtoffers als criminelen te verdrijven uit leegstaande overheidsgebouwen. Wanneer wordt er eindelijk geïnvesteerd om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken voor deze krakers? Er is dus op meerdere niveau’s, stedelijk, Vlaams en federaal vlak, noodzakelijk betaalbaar wonen terug kansen te geven.
(2) Herbekijk het dossier rijkswachtkazerne. Met de bewonersgroepen uit de wijk hebben destijds we samen met uw kabinet positieve en constructieve voorstellen met een maatschappelijke meerwaarde geformuleerd. Waarom de projectontwikkelaar die reeds een voorschot betaalde geen schadevergoeding betalen? Of deze ontwikkelaar mee in zee nemen in een goed uitkiend PPS-project? Wanneer maken we er werk van?
(3) De krakers werden vandaag administratief aangehouden en staan op straat. Is het niet mogelijk om een crisisopvang te organiseren in de leegstaande appartementen in het Art Deco-wooncomplex tegenover het Tropisch Instituut? Kan de stad Antwerpen deze leegstaande appartementen niet vorderen van Woonhaven en er de krakers een tijdelijk verblijf geven?
(4) Op de website van de architectengroep Stramien lezen we dat zij van de (zogeheten) eigenaar de opdracht kreeg een ontwerp op te maken. Enkele architecten van deze groep zetten zich in het verleden op een treffelijke wijze in voor het algemeen belang van de wijk. Maar met een commerciële projectontwikkelaar als opdrachtgever is het volgens mij onmogelijk om een sociaal-maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Jos Thijs,
Pompstraat 24
2000-Antwerpen.

0472-57 80 84.

maakbarestad@skynet.be


ne mengs zonder dak… nee da wilde ni zeng… oekni oep’t singt andries*

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT

ne mengs zonder dak… nee da wilde ni zeng… oekni oep’t singt andries*

5 reacties

Opgeslagen onder 11ANT, artivism, de muziekd☼☼s, video