Tagarchief: green

Klimaat Actie Kamp: K☼M EN RED HET SINT-ANNAB☼S!

Klimaat Actie Kamp

KOM EN RED HET SINT-ANNABOS!

Directe actie voor klimaatrechtvaardigheid!

Directe actie voor een leefbaar Antwerpen op een leefbare planeet

Antwerpen, 6-11 juli

Het kapitalisme is een systeem in crisis. De emissies stijgen, de sociale ongelijkheid groeit, de banken en multinationals blijven investeren in fossiele brandstoffen. Emissiehandel zet geen zoden aan de dijk. Maar er is ook reden tot optimisme: de mondiale klimaatbeweging groeit en wordt steeds actiever. ‘System change, not climate change’ is een boodschap die steeds luider klinkt.

Climate Justice Action lag de voorbije jaren aan de basis van een reeks directe acties en twee klimaatactiekampen (http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F34352.html). Dit jaar kozen we voor het thema offsetting en emissiehandel. Op de openingsdag van de klimaatonderhandelingen in Cancún bezetten we nog de lokalen van IETA, een lobbygroep voor emissiehandel (http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/11/30/klimaatactivisten-tegen-klimaat-business).

In samenwerking met GroeNoord (www.groenoord.be) en andere partners (Ademloos, Climaxi, Climat et Justice Sociale, Masereelfonds en anderen), komt er dit jaar opnieuw een klimaatactiekamp in Antwerpen. Thematisch zal er in het bijzonder aandacht hebben voor emissiehandel en voor de gevolgen van wegeninfrastructuur voor de leefbaarheid van Antwerpen.

Het Klimaatactiekamp wordt een week vol interessante workshops, ontmoetingen, ecologisch leven en directe actie. Het wordt ook vooral plezant! Noteer de datum alvast in je agenda. We zijn ook nog op zoek naar mensen die willen helpen bij de voorbereiding. Je kan ons contacteren op info@climate-justice-action.be.

————————–

Camp Action Climat

VIENS SAUVER SINT-ANNABOS!

Action directe pour la justice climatique!

Anvers, 6-11 juillet

Le capitalisme est un système en crise. Les émissions augmentent, les inégalités sociales grandissent, les multinationales continuent à investir dans les énergies fossiles. Et le marché des émissions n’est pas une solution. Malgré tout il y a quand même une raison de se réjouir: le mouvement pour le climat prend l’ampleur et devient de plus en plus actif. “System change, not climate change” est un message qui résonne de plus en plus fort.

Climate Justice Action était à l’initiative de plusieurs action directes et deux camps action climat (http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F34352.html). Cette année nous avons choisi le sujet offsetting et marché d’émissions. Le premier jour des négociations du sommet de Cancún, nous avons occupé les bureaux d’IETA, een lobby en faveur du marché des émissions (http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/11/30/klimaatactivisten-tegen-klimaat-business).

En coopération avec GroeNoord (www.groenoord.be) et autres partenaires (Ademloos, Climaxi, Climat et Justice Sociale, Masereelfonds et autres), il y aura de nouveau un Camp Action Climat à Anvers. Les thèmes seront en particulier le marché des émissions et les conséquences des infrastructures routières pour la qualité de vie à Anvers.

Le Camp Action Climat est une semaine d’ateliers, rencontres, vivre écologique et action directe. Et surtout une semaine agréable! Inscrivez déjà la date sur votre agenda. Nous sommes aussi encore en recherche de personnes qui veulent participer à la préparation. Notre adresse e-mail est info@climate-justice-action.be.

xÖx

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 11ANT, artivism